Testis Kanseri

Ev Testis Kanseri
Testis Kanseri

Erkek üreme sisteminin bir parçası olan testisler penisin arka kısmında bulunan iki oval bezdir. Testisler hem testosteron hem de sperm üretir ve depolarlar. Testosteron hormonu yüz kılları, vücut kasları ve cinsel gelişimde etki sağlar. Testisin içinde bulunan hücrelerin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla birlikte kötü huylu hücreler oluşur ve testis kanseri meydana gelir. 

Testis kanseri testislerde başlayan ve vücudun başka yerlerine de dağılma özelliğini taşıyan kanser türüdür. Genellikle genç yaşlardaki erkeklerde daha sık görülür. Aynı ailede daha önce testis kanseri görmüş kişi varsa ailedeki o bireylerde bu kanserin tekrar görülme olasılığı çok yüksektir.

 Tekrarlama riski olabileceği gibi erken teşhis edilen testis kanseri vakalarında tedavinin başarılı bir sonuç alma olasılığının büyük oranda artacağı söylenir. Bu nedenle erkeklerin testislerinde herhangi bir anormallik olması durumunda derhal tıbbi yardım almaları önemlidir.

Testis Kanseri Nedenleri

Diğer kanser türlerinde de olduğu gibi testis kanseri nedenleri de tam olarak bilinmemektedir. Fakat bazı risk faktörleri söylenebilir:

 • Yaş
 • Genetik faktörler
 • İnmemiş testis
 • Kısırlık
 • HIV enfeksiyonu
 • Testisin anormal gelişmesi
 • Testis iltihabı (orşit)
Yaş, testis kanserinin en önemli risk faktörlerinin başında gelmektedir. Genellikle 15-35 yaş grubundaki erkeklerde daha çok rastlanmaktadır. Fakat, hastalığın her erkeğin başına gelebileceği unutulmamalıdır.
 
Kriptorşidizm olarak da bilinen inmemiş testis, yaşla birlikte ortaya çıkan risk faktörlerinden biridir. Doğuştan gelen bu durumda testislerden biri veya her ikisi de testis torbasına inmemiş haldedir. İnmemiş testis olan erkeklerde testis kanseri riski daha yüksektir. Bu nedenle 1 yaşından sonra  orşiopeksi (testislerin skroyum denilen torbaya indirilmesi ameliyatı) ile tedavi edilebilir.
 
Ailesinde testis kanseri öyküsü olan kişilerde özellikle birinci derece akrabalarında bu kanserin görülme sıklığının daha yüksek olduğu söylenebilir. Tüm bu risk faktörlerinin tanımlanmış olmasına rağmen, diğer risk faktörlerinin aksine tüm risk faktörlerine sahip bir erkekte testis kanserinin görülmediği durumlar olabilir.

testis kanseri

 

Testis Kanseri Türleri

Testis kanserinin sınıflandırılması genellikle yapı ve hücre tipine göre yapılır. Ancak çoğu testis kanserinin temelinin germ hücreleri olduğu söylenebilir. Germ hücresi, tüm kanser vakalarının nerdeyse %1’inden sorumludur. Bu hücreler, sperm üretme görevine ek olarak, cenin içinde organ dokularının gelişiminde de rol oynar.

Germ hücresi 2 farklı türde incelenmektedir:

Seminoma: Her yaştan erkeği etkileyebilmesine rağmen, genel olarak yaşlı erkeklerde daha sık görülen seminoma, tüm testis kanserlerinin yaklaşık yarısını oluşturur. Çok kötü huylu olmayan seminoma türü radyasyon tedavisine daha olumlu bir yanıt verdiği için bu vakalarda tedavinin başarılı olma olasılığı daha yüksektir.

Nonseminoma: Nonseminoma, genellikle 15-30 yaş arası genç erkeklerde görülen bir testis kanseri türüdür. Çok hızlı büyüyen ve yayılan kanser hücreleri birkaç tipe ayrılır. Embriyonal karsinom, yumurta (yolk) kesesi karsinom, koriyokarsinom ve teratom, seminoma olmayan kanserlerdir. Bu alt türler genellikle iki farklı türün karışımı olarak ortaya çıkar.

Kanser Tanısı Nasıl Konulur?

Testislerinde anormallik fark eden hastalar fazla vakit kaybetmeden bir an önce üroloji doktoruna başvurmalıdır. Ürolog ayrıntılı bir fizik muayene yapar ve hastanın öyküsünü dinler. Doktor önce hastadan bir ultrasonografi yapmasını ve tümör belirteçlerini almasını isteyecektir. Hastalığın metastaz yaptığı düşünülürse, akciğer grafisi, batın ve akciğer tomografisi istenebilir. Testisin cerrahi bir işlemle çıkarılması gerekiyorsa biyopsi yapılır ve patoloji incelemesine gönderilir.

Evreleri Nelerdir?

Doğru tedaviyi belirlemek için kanserin evresini bilmek son derece önemlidir.

Evre 0

Karsinoma in situ olarak da bilinen evre 0, germ hücrelerinden kaynaklanır. Bu aşamada kanser hücreleri henüz dokulara yayılmamıştır. Hastada genellikle herhangi bir belirti görülmeyen bu evrede ele gelen bir kitleden söz etmek imkansızdır. Kanser genellikle tesadüfen oluşur ve biyopsi gibi yöntemlerle kesin teşhis konulur.

Karsinoma in situnun her durumda kansere dönüşmeyeceğini de belirtmek önemlidir. Bu nedenle doktorlar tedavi planı yapmadan önce bir süre gözlem yapmayı da tercih edebilirler.

Evre I

Bu evrede kanser hücreleri sadece testislerde görülür. Başka bir doku veya organda bulunmayan hücreler bu erken zamanda teşhis edilirse  testis cerrahi olarak tamamen çıkarılır. .

Evre II

İkinci evrede kanser hücreleri alt abdominal bölgesine yayılabilir. Karın bölgesindeki lenf bezlerine yayılmış tümörler ilk aşamada olduğu gibi cerrahi olarak alınabilir.

Evre III

Üçüncü evrede ise testis kanserindeki hücreler metastaz yapmıştır. Kanser hücreleri, lenf düğümlerinin yanı sıra çevre doku ve organlara da yayılmıştır. Metastazlar en sık akciğerlerde görülmekle birlikte karaciğerde ve nadiren beyinde de görülebilir. Bu aşamada teşhis edilen kanserin tedavisinin oldukça zor olacağı söylenebilir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Testis kanserinin hem teşhisi hem de tedavisi, testisin inguinal orşiektomi adı verilen ve kasıktan yapılan cerrahi bir işlemle testisin çıkarılmasını gerektiren operasyondur.

Cerrahi

İleri evre veya yüksek riskli kanserli erkekler için retroperitoneal lenf nodülü diseksiyonu (karındaki lenf düğümlerini çıkarmak için ameliyat) önerilebilir.

Kemoterapi 

Kemoterapi ilaçları, testislerin dışına yayılmış kanser hücrelerini tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca kemoterapi bazı hastalarda ameliyat sonrası ek tedavi olarak uygulanabilir.

Radyasyon Tedavisi

Bazı kişilerde radyasyon tedavisi, kemoterapi veya cerrahi ile birlikte kullanılabilen bir tedavi haline gelebilir. Ayrıca metastazı olan veya ameliyat olmaya aday bazı hastalarda kemoterapi ile birlikte radyasyon tedavisi de kullanılabilir.

Testis Ameliyatı

Genellikle erken evrede teşhis edilen testis kanseri için testisin çıkarılması için radikal inguinal orşiektomi operasyonu yapılır. Özellikle kanser hücrelerinin sadece testiste bulunması ve yayılmaması bu işlemin başarı şansını artırmaktadır.

Sadece bir testisin alınmasını içeren ameliyat hasta için herhangi bir komplikasyona neden olmaz. Bazı hastalar tek bir testis alındıktan sonra kısırlık veya sertleşme sorunlarının ortaya çıkacağına inansa da, durum böyle değildir. Ancak her iki testisin de alınmasının kısırlığa neden olabileceğini ve kanser lenf bezlerine yayılmışsa lenf bezlerinin cerrahi olarak alınabileceğini unutulmamalıdır.

Bu işlem karın bölgesinden kesi yapılarak gerçekleştirilir ve bu işlemden sonra erkekler sertleşme sorunu yaşamazlar. Özellikle seminom tipi testis kanseri için hastalara cerrahi yöntemlere ek olarak radyasyon ve kemoterapi de verilebilir.

Testis Kanseri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1-Testis Tümörleri İlk Nereye Metastaz Yapar?
Testisin germ hücreli kanserleri, koriyokarsinom hariç lenf yoluyla yayılırlar. Koriyokarsinoma, kan dolaşımı yoluyla ve özellikle erken evrelerde akciğerlere metastaz yapar.

2-Erkeklerin Testisleri Alındığında Cinselliği Etkilenir Mi?
Bir testisin alınması sizi cinsel olarak aktifliğinizi veya doğurganlığını yok etmez. Çoğu erkek ameliyattan sonra normal ereksiyona sahip olabilir.
 
3-Testis Kanseri Tamamen İyileşir Mi?
Testis kanseri olan hastalarda hayatta kalma oranı oldukça yüksektir. Erken evrede teşhis edilen testis kanserinin kesin tedavisi ile tedaviye yanıt oranı çok yüksektir. Hastalığın ileri evresinde tedavi süreci daha uzun ve daha zor olsa da tedavi etkili ise yine de hastalığı tedavi etme şansı vardır.
 
4-Testisi Olmayan Erkeklerin Çocuğu Olur Mu?
Her iki testisin de alındığı ameliyatta sperm üretimi kalıcı olarak durdurulur. Testis kanserini tedavi etmek için sadece bir testisin alınması, vücut tarafından üretilen sperm sayısını azaltabilir. Ancak testis kanseri olan erkekler, kalan testis sperm üretmeye devam ettiği sürece çocuk sahibi olabilir.
 
5-Testis Kanseri Ne Kadar Sürede Yayılır?
Kanser hücreleri ilk haftalarda veya aylarda testisin iç kısmına yayılır. Tedavi edilmezse zamanla vücuttaki diğer organlara da yayılır. Akciğerlere yayılarak kan tükürme, öksürük gibi belirtilere ve kemiklere yayılarak kemik ağrısı gibi belirtilere neden olur.
 
6-Testis Kanseri Tekrarlar Mı?

Testis kanseri ameliyatı olan hastaların merak ettiği konulardan biri kanserin tekrarlayıp tekrarlamayacağıdır. Testis tümörü diğer testiste tekrarlayabilen bir hastalık olmasına rağmen çok sık görülen bir problem değildir.

 

  [recaptcha]

  telefon iletisimi
  whatsapp iletişimi