Üretra Darlığı Nedenleri

Üretra Darlığı Nedenleri

İdrarın vücuttan atılmasını sağlayan idrar yolunun daralması veya tıkanması durumudur. Erkeklerde daha sık görülen bir durumdur, ancak kadınlarda da meydana gelebilir. Bu hastalığın nedenleri, çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Üretra darlığı nedenleri, birçok çeşitlere ayrılır. Ortaya çıkma sebebine göre yaşanan belirtinin şiddeti değişkenlik gösterir.

Üretra Darlığı Nedenleri Nelerdir?

Üretra Darlığı Nedenleri

Üretra darlığı, üretranın daralması ve idrar akışının engellenmesine neden olan bir durumdur. Erkeklerde daha sık görülür ve bir dizi soruna yol açabilir. Birçok üretra darlığı nedenleri vardır. Bu nedenler genellikler doğrudan üretra hasarına veya çevresindeki dokulardaki değişikliklere bağlıdır.

  • İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar, skar dokusu oluşumuna yol açar. Bu skar dokusu, üretranın daralmasına neden olur.
  • Pelvik bölgeye yönelik travmalar veya cerrahi müdahaleler, dokuların hasar görmesine neden olur. Darbeler veya cerrahi sırasında meydana gelen komplikasyonlar üretra darlığını tetikler.
  • Tıbbi müdahaleler, üretra duvarında hasara ve sonrasında skar dokusu oluşumuna yol açabilir.
  • Bazı bireyler, doğuştan gelen üretra darlığı ile doğarlar. Bu durum, genellikle çocukluk döneminde teşhis edilir ve tedavi edilmesi gerekebilir.
  • Lichen sclerosus gibi inflamatuar cilt hastalıkları, skarlaşmaya yol açar.
  • Pelvik bölgeye uygulanan radyasyon tedavisi, hastalarda üretra dokularında hasara neden olabilir.
  • İleri yaş, üretra dahil olmak üzere vücudun birçok bölgesinde dokuların zayıflamasına neden olabilir. Bu, bazı erkeklerde üretra darlığının bir nedeni olabilir.
  • Üretra ve çevresindeki dokularda uzun süreli enflamasyon, skar dokusu oluşumuna ve üretra darlığına yol açar.

Tanı, tipik olarak üretrayı görselleştirmek için yapılan testler ve idrar akış hızını ölçen testler ile konur. Tedavi, üretra darlığı nedenleri, şiddeti ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. İlaç tedavisinden cerrahi müdahaleye kadar çeşitlilik gösterir.

Üretra Darlığı Nasıl Tedavi Edilir?

Üretra Darlığı Nedenleri

Bazı durumlarda, belirgin bir neden olmadan da gelişebilir. Bu hastalığın tanısı, fizik muayene, idrar tahlili ve idrar yolunun görüntülenmesi ile konulabilir. Görüntüleme yöntemleri arasında üreteroskopi, sistoskopi ve üretra genişletme yer alabilir.

Tedavi seçenekleri arasında, ilaç tedavisi, üretra genişletme, stent veya cerrahi bulunur. Tedavi seçeneği, darlığın yerine, şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda, ilaç tedavisi uygulanır. Bazı ilaçlar, idrar yolundaki iltihabı azaltır. İdrar yolundaki darlık nedeniyle oluşan semptomları hafifetir.

Bu işlemde, darlık bölgesi, özel aletler kullanılarak genişletilir. Bu işlem, anestezi altında veya lokal anestezi ile yapılabilir. Üretra genişletme işlemi, idrar akışını iyileştirmesiyle beraber semptomları hafifletebilir.

Ancak, operasyon sırasında darlığın tekrarlama olasılığı bulunur. Stentler, darlığı açık tutmak için idrar yoluna yerleştirilen küçük tüplerdir. Stentlerin uzun süreli kullanımı sırasında, idrar yolu enfeksiyonları ve diğer yan etkiler ortaya çıkabilir.

Üretra darlığı nedenleri ve teşhisi gerçekleştikten sonra hastalık ileri bir düzeydeyse, cerrahi gerekir. Darlığın çıkarılması veya idrar yolunun yerine grefti yerleştirilmesi gerekir. Bu tür işlemler çoğu zaman genel anestezi altında gerçekleştirilir. Nadir olarak enfeksiyon veya kanama riski taşıyabilir.