Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane Kanseri belirtileri

Mesane kanseri, idrarın depolandığı organın iç yüzeyini kaplayan hücrelerde başlayan kötü huylu bir tümördür. Karın boşluğunun alt kısmında bulunan ve idrarı depolamaktan sorumlu bir organdır. Başlangıç aşamalarında belirti göstermeyebilir, ancak hastalık ilerledikçe bazı spesifik mesane kanseri belirtileri ortaya çıkar.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kanserin en yaygın ve en erken belirtilerinden biri kanlı idrardır. İdrar, açık kırmızıdan koyu kahverengiye kadar değişen renklerde olabilir. Bazen kan miktarı sadece bir mikroskopla görülebilir. Normalden daha sık bir şekilde, acil olarak tuvalete gitme ihtiyacı hissetmek.

İdrar yaparken ağrı veya yanma idrar yolu enfeksiyonuna da işaret edebilir, ancak tekrarlayan ağrı veya yanma, mesane kanseri belirtileri içerisindedir. İdrarın tam olarak boşalmadığı hissi veya zayıf bir idrar akışı olması. Bölgede sürekli ya da dönemsel ağrı.

Hastalık ilerlediğinde, bacaklarda ödem nedeniyle şişlik olabilir. Açıklanamayan kilo kaybı da bir belirtisi olabilir. İleri evre kanser, böbrek fonksiyonlarına da etki edebilir.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?

Kanserinin evreleri, ne kadar ilerlediğini, ne kadar büyüdüğünü ve vücudun diğer kısımlarına yayılıp yayılmadığını tanımlamak için kullanılır. Evrelendirme ve mesane kanseri belirtileri tedavi seçeneklerini planlamak ve prognozu değerlendirmek için kritik bir araçtır.

kanser, sadece bölgenin iç yüzeyinin en üst tabakasını etkiler. Duvarının daha derin tabakalarına doğru ilerler, ancak hala mesane içinde sınırlıdır. Bu aşamada lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılma riski düşüktür. Kas tabakasının daha derinlerine doğru büyümüş olabilir, ancak yine de sınırları içindedir. Bu aşamada, lenf düğümlerine veya diğer komşu organlara yayılma riski artar. En ileri evre, dışındaki organlara veya uzak organlara  yayıldığı aşamadır. Evre IV’te hastalık komple yayılmıştır ve tedavi seçenekleri daha karmaşıktır.

Evrelendirme aynı zamanda T, N ve M değerlerini kullanarak daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanabilir:

  • T: Primer tümörün mesane içinde ne kadar ilerlediğini belirtir.
  • N:  Yakındaki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir.
  • M: Vücudun diğer kısımlarına yayılıp yayılmadığını belirtir.

Mesane Kanseri Belirtileri Nasıl Tedavi Edilir?

Mesane kanseri belirtileri olan hastalar için tedavi, hastalığın evresine, türüne, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Transüretral rezeksiyon,  bu işlem, mesanenin iç yüzeyindeki tümörleri çıkarmak için yapılan bir cerrahi işlemdir. Bir sistoskop adı verilen ince, esnek bir tüp, üretra yoluyla yerleştirilir. Kanserli dokuyu çıkarmak için kullanılır. Radikal Sistektomi, ileri evre kanser durumunda, tüm mesanenin çıkarılması gerekebilir. Bu işlem sırasında, vücudun idrarı depolayıp atmasına yardımcı olacak yeni bir yol oluşturulması gerekebilir.

Mesane Kanseri Belirtileriİntravezikal kemoterapi, ilaçlar doğrudan idrar yoluna verilir. Erken evre  için sıklıkla kullanılır. Sistemik Kemoterapi, ilaçlar oral yolla veya damar yoluyla verilir, böylece tüm vücuda yayılır. İleri evre  için se daha sıklıkla kullanılır.

Radyoterapi, yüksek enerjili radyasyon dalgaları kullanılarak  hücrelerin büyümesi durdurulur veya ölmesi sağlanır.

İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini kansere karşı savaşmak için uyarır. Bacillus Calmette-Guerin en yaygın kullanılan İmmünoterapi tedavisi yöntemidir ve doğrudan mesaneye verilir.

Hedefe yönelik tedavi,  hücrelerin büyümesini veya bölünmesini engelleyen spesifik moleküllere odaklanır.

Destek tedavisi, hastaların semptomlarını yönetmelerine ve tedavinin yan etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Bu, ağrı yönetimi, beslenme danışmanlığı veya diğer destekleyici tedavileri içerebilir.

Mesane kanseri tedavisi, hastanın durumuna, hastalığın evresine ve diğer birçok faktöre bağlı olarak özelleştirilir. Mesane kanseri belirtileri hafife alınmamalı ve tedavi seçenekleri, yaklaşımları hakkında karar vermeden önce bir onkoloji uzmanıyla ayrıntılı bir görüşme yapılması esastır.